شما با انجام فعالیت های زیر می توانید در باشگاه مشتریان وطن دراگ امتیاز کسب کنید

 

شرح فعالیت امتیاز
 ثبت نام کاربر ۱۰٫۰۰۰
معرفی ثبت نام کاربر از طریق لینک موجود در بخش کسب درآمد و بازاریابی

(پس از ثبت نام شخص معرفی شده به سایت)

۲۰۰۰
خرید بالای ۱۰۰هزار تومان ۱۰۰۰
گذاشتن نظرات در زیر محصولات یا نوشته ها

( پس از تایید از سمت مدیر سایت)

۱۰۰
اشتراک گذاری محصولات یا نوشته ها

(پس از کلیک کردن شخص بر لینک)

۱۰۰
دادن امتیاز ستاره ای به محصولات یا نوشته ها ۱۰۰