پودر مکمل گلوتامین پیور دوبیس وزن ۳۰۰ گرم

192,500 تومان

  • تسریع باز توانی
  • بهبود پاسخ ایمنی
  • کمک به عضله سازی
  • پیشگیری از تحلیل عضلات پس از مسابقه
  • کمک به بازسازی و ذخیره سازی گلیکوژن عضلات
  • تاخیر در ایجاد خستگی و کوفتگی از طریق کمک به آمونیوم
  • وزن 300 گرم

در انبار موجود نمی باشد